Українською
Втрачений диплом ХПЕМЛ № 18 на iм'я Набоков Олександр Вiкторович виданий у 2009 роцi вважати недiйсним.
Втрачене посвідчення учасника бойових дій серія ЮА №039414 видане 12 червня 2017 р. Антонову Андрію Борисовичу вважати недійсним.
Диплом спецiалiста з вiдзнакою серiя ХА № 11017920 про закiнчення Харкiвської державної академiї технологiї та органiзацiї харчування, виданий 29. 06. 1999р. на iм`я Кузьменко Наталiя Аркадiївна, вважати недiйсним. 099-788-76-84
У місті Харкові на вулиці Одеській було загублено перепустку до території ХНУВС на ім'я Лазарєва Вікторія Романівна. Знайшовших прошу звернутися за тел. 0993820119
Втраченi документи на iм"я Кухтин Степан Стефанович: - сертифiкат лiкаря-спецiалiста №9251 вiд 2013р., виданий ХМАП; - диплом спецiалiста № ХА 41137003 вiд 2011р., виданий ХНМУ; - посвiдчення про отримання 2-ої категорiї № 1823/2016, видане облуправлiнням охорони здоров"я м. Харкiв, вважати недiйсними
Диплом ЛВ№345999 об окончании Харьковского института механизации и электрификации с/х, выданный на имя  Логвиненко Олега Сергеевича считать не действительным
Загублений Сертифiкат та додаток до сертифiкату на iм'я Рафiк Галеб Абу Дауд про закiнчення Харкiвської медичної академiї пiслядипломної освiти за серiєю СО № 003722 вiд 19. 09. 2005, реєстрацiйний № 484 вважати не дiйсним. 095-707-92-93
Втрачений атестат про середню освіту № 792261, виданий 27.06.1981 року на iм'я Черепахи Ростислава Елійовича вважати недiйсним.
Диплом бакалавра ХА№32654302 виданий у 2007 роцi та диплом магiстра ХА№35145524 виданий у 2008 роцi Харкiвським нацiональним економiчним унiверситетом Черненко Максиму Васильовичу вважати недiйсним в зв'язку з втратою. 099-920-37-40
Твоя фирма есть?
Втрачений дублiкат додатку до диплому з вiдзнакою ХМI на iмя Збаражський Володимир Петрович В-I № 539950 вiд 30. 06. 1980р. вважати недiйсним. 066-155-21-54
Втрачений додаток до диплома ХМI на iмя Крилова Людмила Степанiвна вiд 30. 06. 1992р. вважати недiйсним. 066-155-21-54
Диплом ХМУ № 1 № 721089 на имя Козуля Сергей Дмитриевич считать недействит. в связи с утерей.
Втрачений диплом B17 №057368 на ім'я Моор Лідія Вячеславівна, видана ХНУБА, вважати недійсним.
Втрачений диплом спецiалiста та додаток до нього ЛВ #007180, вiд 21. 06. 1996 на iм’я Бабак Вячеслав Вiталiйович. Вважати не дiйсним. 066-171-27-99
Утерянный диплом о высшем образовании НТУ ХПИ, выданный в 1992г. на имя Сумец Игорь Станиславович, считать недействительным
Втрачено диплом Харкiвського нацiонального економiчного унiверситету, диплом бакалавра ХА 41420530 вiд 5 червня 2012 року. Диплом спецiалiста з маркетингу на iм''я Саркiсян Лусiне вважати недiйсним.
В завязку з втратою додатку КВ до диплому 902323 на им'я Гостева Артема Борисовича виданого харкiвським художньо промисловим iнститутом 4 липня 1997 року вважати недiйсним. 068-868-06-14
В завязку з втратою додатку КЗ до диплому 006362 на им'я Гостевої Марiї Анатолiївни виданого харкiвським художньо промисловим iнститутом 5 липня 1996 року вважати недiйсним. 068-868-06-14
Диплом младшего специалиста выданный Электромеханическим колледжем ХНУМГ на имя Томитская Татьяна Юрьевна считать недействительным по утрате.
У зв'язку з втратою диплом магiстра серiя М18 № 151839 виданий Нацiональним аерокосмiчним унiверситетом iм. М.Є. Жуковського "ХАI" на iм'я Дьомiна Вiолетта Миколаївна вважати недiйсним. 095-056-73-84
Утiрян Диплом з вiдзнакою молодшого спецiалiста Старомерчанського технiкуму ветеринарної медицини на iм'я Калиниченко Наталiї Володимировни серiя IЕ № 001243 вiд 22 червня 1995 року Прохання вважати недiйсним. 068-681-09-29, 093-338-95-29
В связи с ошибкой в дипломе об окончании ХМУ №1 серии НТ №955116 на имя Трофименко Владимир Евгеньевич, считать недействительным
Утерян диплом о средне специальном образовании на фамилию Пархоменко Оксана Григорьевна. Прошу считать недействительным. Нашедшего звонить на номер 0504078722
Диплом бакалавра В20 №076987 на iм`я Золотарьов Дмитро Андрiйович, виданий 30 червня 2020р. у зв`язку з пошкодженням оригiналу вважати не дiйсним.
Втрачений диплом спецiалiста ХНАУ iм. В.В. Докучаєва серiя ХА№ 26017859 виданий 24 березня 2005р. на iм`я Нюшко Сергiй Анатолiйович вважати недійсним
Втрачено додаток до диплому, серiя ЛБ НХ №003739 виданий ХДМУ вiд 30 червня 1998 року на iм'я Iвасiної Валерiї Миколаївни, вважати недiйсним. 093-940-30-40
У зв'язку з втратою диплому молодшого спецiалiсту, на iм'я Козовник Дарина Юрiївна, виданий: Медичний колледж ХНМУ вiд 28. 02. 2014 ХА №46446002, реєстрацiйний номер 5291 вважати недiйсним. 063-523-39-93. 063-523-39-93
Загублений диплом про вищу освiту на iм*я Стороженко Вячеслав Олександрович № ХА 31349716. Знайшовшого прохання повернути до видавця. 067-540-35-89
Утерян додаток до диплома з вiдзнакою IB MC 000668 Харкiвське медичне училище пiвденноiзалiзницi. 050-516-25-61
Загублений диплом про вищу освiту на iм*я Стороженко Вячеслав Олександрович № ХА 31349716 вважати не дiйсним. 096-774-25-17
Утерян диплом о высшем образовании ХА №21043771, выдан Харьковским государственным техническим университетом строительства и архитектуры на имя Петухов Александр Николаевич. Документ считать недействительным. 095-468-18-68
Диплом об окончании фельдшерского отделения Медицинского училища им. Мухина, выписанный на имя Григора Александра Николаевича, 1959 года рождения, прошу считать недействительным в связи с утерей диплома. Олександр Григор. тел: 099-714-86-33
Втрачено диплом спецiалiста виданий Нацiональним технiчним унiверситетом 'Харкiвський полiтехнiчний iнститут' про повну вищу освiту за спецiальнiстю 'Менеджмент органiзацiй', серiї ХА № 33152190 вiд 25 лютого 2008 року, на iмя: Урусова Антона Сергiйовича. У разi знаходження прошу звернутись за телефоном: 050-870-71-66
Загублений документ: додаток до диплому ХА №34851544 вiд 30 червня 2008 року на iм'я Самофалової Марини Миколаївни про закiнчення Харкiвського медичного унiверситету та отримання повної медичної освiти за спецiальнiстю 'Лiкувальна справа' та квалiфiкацiї лiкаря, вважати не дiйсним. Тел. 050-302-14-02. 095-926-49-34
Утерян диплом об окончании ВУЗа на имя Поповой Натальи Викторовны, 1961 г. р. Нашедшему просьба обратиться по телефону 066-311-13-92
Загублений диплом спецiалiста серiя ХА №22812568 виданий 30 червня 2003р. на iм'я Манойло Ольга Олександрiвна вважати недiйсним.
Диплом спецiалiста серiя адве № 009211, виданого нацiональною юридичною академiєю україни iм. Ярослава мудрого 30 червня 1997 року на iм'я варич оксани петрiвни вважати недiйсним. 066-834-28-08
У зв'язку з втратою диплому молодшого спеціалісту, на ім'я Куценко Марина Олексіївна, виданий: Медичний колледж Харківського національного медичного університету від 30.06.2016 Е16 №116141, реєстраційний номер 88/2016 вважати недійсним
Загублений диплом Харкiвського автотранспортного технiкуму, серiя ХА, №29200076, рег.№380/06 вiд 30. 06. 2006 року, на iм'я Осипчука Андрiя Анатолiйовича, вважати недiйсним. 067-121-28-21
Утерянные документы диплом бакалавра Национальной академии Нац. гвардии на имя Штыхно Вячеслава Григорьевича прошу считать недействительными. 068-614-37-70
Утерянный диплом на имя Стариченко Оксана Сергеевна ПТУ-38 считать не действительным. 066-164-08-09
Утерянный диплом на имя Василюк Александр Сергеевич, выданный Харьковским высшим механико-технологическим училищем в 2001г., считать недействительным. 067-593-10-53
Утерянный диплом Стариченко Оксаны Сергеевны, об окончании ПТУ № 38, прошу считать недействительным. +380661640809
Втрачений диплом бакалавра ХА №47658900 вiд 27 листопада 2014р., виданий на iм"я Козка Альона Дмитрiвна, прошу вважати недiйсним
Просмотров: 3 Сегодня, 441 Вчера