Онлайн подача объявлений в газеты и на сайты Харькова

Якщо порушуються правила торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами…

До суб’єктів господарювання за порушення правил торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у розмірі 6800 гривень. Продаж алкогольних напоїв, тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років або у не визначених для цього місцях передбачає анулювання ліцензії. Крім того за вчинені порушення працівником підприємства (організації) торгівлі або громадського харчування передбачено адміністративний штраф у розмірі від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Про ліцензію виробника алкогольних напоїв (тютюнових виробів) для експорту власної продукції

Згідно з ст. 15 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами та доповненнями  імпорт, експорт і оптова торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами можуть здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензій. Ліцензія на право експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються терміном на пять років. Плата за ліцензії становить 780 гривень за рік. Експорт власної продукції виробником алкогольних напоїв (тютюнових виробів) може здійснюватися за наявності у виробника ліцензії на експорт алкогольних напоїв (тютюнових виробів). Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» органом ліцензування такого виду господарської діяльності як експорт алкогольних напоїв та тютюнових виробів визначено Мінекономрозвитку. Пояснював під час зустрічі з платниками податків начальник Центральної ОДПІ м. Харкова Юрій Зайцев.

Про помилки, допущені у звіті про обсяги виробництва та/або обігу  спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та накладання штрафу

Відповідно до частини третьої ст. 16 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами та доповненнями  суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами та здійснюють таку діяльність та/або експорт, імпорт зазначеної продукції, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за формою, встановленою цим органом. До СГД застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі – звіти) до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати відповідні ліцензії, – у розмірі 17000 гривень (абзац вісімнадцятий частини другої ст. 17 Закону № 481). Отже, відображення у звіті недостовірних даних щодо обсягів виробництва та/або обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів вважається поданням звіту з недостовірними відомостями та тягне накладення штрафу. Крім того, відображення у звіті інформації щодо суб’єкта господарювання та/або його контрагентів, за якою неможливо однозначно ідентифікувати їх відношення до відображених обсягів виробництва та/або обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, також вважається поданням звіту з недостовірними відомостями.

Порядок оподаткування ПДВ операції з постачання товарів платником ПДВ магазину безмитної торгівлі та як в такому випадку заповнюється податкова накладна

Порядок оподаткування операцій з товарами, поміщеними в митний режим безмитної торгівлі, визначено п. 206.11 ст. 206 Податкового кодексу України (ПКУ), відповідно до якого до операцій з постачання товарів платником ПДВ магазину безмитної торгівлі при вивезенні товарів з митної території України в магазин безмитної торгівлі застосовується нульова ставка ПДВ. Податкова накладна, складена на експортну операцію, покупцеві не видається. Про це робиться позначка в лівому верхньому кутку і зазначається тип причини «07 - Складена на операції з вивезення товарів за межі митної території України». У графі 8 табличної частини розділу Б зазначається код ставки ПДВ, за якою здійснюється оподаткування операцій з постачання товарів/послуг, що постачаються, зокрема 901 - у разі здійснення операцій з вивезення товарів за межі митної території України, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою. У графі 10 зазначається обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ.

Як в податковому обліку з ПДВ відобразити викрадення товарно – матеріальних цінностей, якщо сума компенсації відшкодовується винною особою або її не встановлено?

Кошти, що надходять платнику ПДВ на його банківський рахунок як відшкодування збитків за пошкоджене, знищене або викрадене майно (без урахування щтрафних санкцій і пені), розцінюється як компесація вартості такого майна та відповідно включається до бази оподаткування ПДВ. Якщо особу, винну у пошкодженні, знищенні або викрадені майна, не встановлено, та відповідно відшкодування збитків винною особою не відбувається, то платник ПДВ повинен нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ згідно з п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 ПКУ.

Умовний індивідуальний податковий номер було змінено…

Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267 (Порядок № 1307). Порядком № 1307 визначено механізм складання та реєстрації в ЄРПН податкової накладної/розрахунку коригування. Якщо після складання податкової накладної внесено зміни до діючого Порядку заповнення податкової накладної, зокрема змінено умовні ІПН, то на дату реєстрації розрахунку коригування в ЄРПН потрібно зазначати ІПН, який зазначався в такій податковій накладній (тобто без урахування внесених змін).

Чи підлягає відображенню в податковій декларації з ПДВ розрахунок коригування, складений після 01.07.2015 до податкової накладної, складеної до 01.07.2015 року

Враховуючи, що платник податку в податковій декларації з ПДВ відображав обсяги операцій з придбання товарів/послуг, необоротних активів за податковою накладною, складеною до 01.07.2015, як такі, що придбані з метою їх використання не в господарській діяльності або у не оподатковуваних операціях, та не формував податковий кредит за такою операцією, то розрахунок коригування до такої накладної не підлягає відображенню в податковій декларації з ПДВ.

Про декларування бюджетного відшкодування, якщо з дня виникнення права на таке декларування минуло понад 1095 днів

Пунктом 200.7 ст. 200 ПКУ визначено, що платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування, подає відповідному контролюючому органу податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації з ПДВ. У разі заявлення суми ПДВ до бюджетного відшкодування, платник податку має право враховувати у складі заявленої до бюджетного відшкодування суми ПДВ залишок від’ємного значення податку до повного його погашення, незалежно від сплину термінів позовної давності (1095 днів), у випадку коли суми ПДВ, з яких сформовано такий залишок, сплачені постачальникам товарів/послуг. Про це на семінарі нагадав платникам податків начальник Центральної ОДПІ м. Харкова Юрій Зайцев.

Чи переносяться у зв`язку з вірусною атакою на комп’ютерну мережу у червні 2017 року терміни реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних?

Чинна редакція Податкового кодексу України (ПКУ) не передбачає звільнення платника від відповідальності у випадку виникнення ситуації неумисного порушення платниками податку граничних строків реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних з причин несанкціонованого втручання третіх осіб у роботу комп’ютерних мереж. Разом з цим, ст. 101 ПКУ передбачає механізм списання безнадійного податкового боргу. Зокрема підлягає списанню податковий борг платника податків (у т.ч. пеня та штрафні санкції), що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс – мажорних обставин). З метою уникнення штрафів для підтвердження ситуації форс-мажору пропонуємо звертатися до Торгово-промислової палати України (її регіональних відділень), крім того, для реєстрації кримінального провадження можливо звернутись до Кіберполіції.

Виплата доходу засновнику (учаснику), працівнику або члену неприбуткової організації за виконані роботи

Чи вважаються порушенням вимог п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 ПКУ виплати доходу засновнику (учаснику), працівнику або члену неприбуткової організації за виконані роботи (надані послуги) на підставі цивільно-правового договору (у т. ч. у 2016 році)? Не вважаються порушенням вимог п.п. 133.4.2. п. 133.4 ст. 133 ПКУ та розподілом доходу (прибутків) виплати неприбуткової організації засновнику (учаснику), працівнику або члену такої організації за виконані роботи (надані послуги) на підставі цивільно-правового договору, якщо такі витрати є фінансуванням видатків на своє утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами такої неприбуткової організації.

Про виплати доходу нерезиденту

До платника податку, який здійснює виплати доходу нерезиденту без утримання та внесення до бюджету податку з такого доходу, або який перерахував податок з доходів нерезидента до бюджету в повному обсязі, але пізніше терміну, застосовується штраф, передбачений ст. 127 Податкового кодексу України.  Зокрема, ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків,  - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету. Ті самі дії, вчинені повторно протягом 1095 днів,  - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 50 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету. Дії, вчинені протягом 1095 днів втретє та більше,   - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 75 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Чи має право ФОП платник ЄП першої групи, яка здійснює перукарські послуги, надавати послуги манікюру, педикюру, візажу, косметології та масажу?

Підпунктом 1 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України  (ПКУ) визначено, що до платників єдиного податку, які відносяться до першої групи, належать фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень. Перелік видів послуг, які відносяться до побутових послуг населенню та надаються платниками єдиного податку першої та другої груп, визначено п. 291.7 ст. 291 ПКУ, який включає вид діяльності «послуги перукарень».  Фізична особа – підприємець – платник єдиного податку першої групи, яка здійснює діяльність, з надання перукарських послуг, що належить до класу 96.02 «Надання послуг перукарнями та салонами краси», також має право надавати послуги манікюру, педикюру, візажу, косметології та масажу обличчя без використання праці найманих осіб.

Надсилання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування поштою

Згідно з п. 61 Постанови № 270 у разі приймання внутрішніх поштових відправлень з оголошеною цінністю з описом вкладення бланк опису заповнюється відправником у двох примірниках. Працівник поштового зв’язку повинен перевірити відповідність вкладення опису, розписатися на обох його примірниках і проставити відбиток календарного штемпеля. Один примірник опису вкладається до поштового відправлення, другий видається відправникові.  Таким чином, при надсиланні заяви про застосування спрощеної системи оподаткування поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення датою подання заяви вважається дата подання письмової кореспонденції для пересилання (дата відправлення), яка відбивається на адресному боці поштового відправлення та описі.

Дохід фізичної особи – підприємця платника єдиного податку

Згідно з п.п. 1 п. 292.1 ст. 292 доходом фізичної особи – підприємця єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності. Датою отримання доходу платника єдиного податку є, зокрема дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі (п. 292.6 ст. 292 ПКУ).  Отже, доходом фізичної особи – платника – єдиного податку вважається вся сума фактично виплаченого йому доходу без врахування утриманої податковим агентом суми податку на доходи фізичних осіб згідно з п.п. 38.9 п. 38 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Дохід ФОП - платника ЄП при здійсненні операцій з експорту товарів

Як визначається дохід ФОП - платника ЄП при здійсненні операцій з експорту товарів (робіт, послуг), якщо валютні кошти надходять на розподільчий рахунок та частина валютної виручки підлягає обов’язковому продажу? Відповідь діє з 16.06.2017 до 13.12.2017 (включно).  Доходом платника єдиного податку для фізичної особи – підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій). Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі. На період з 16.06.2017 до 13.12.2017 (включно) встановлено вимогу щодо обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті із-за кордону, зокрема на користь фізичних осіб – підприємців. Враховуючи те, що розподільчі рахунки використовуються банківськими установами при перерахуванні певних видів доходів в іноземній валюті на поточні рахунки клієнтів як транзитні, то до складу доходу платника єдиного податку від здійснення операцій з експорту товарів (робіт, послуг) включається сума коштів, яка надійшла на поточний рахунок в гривнях від обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України. Валютні кошти, перераховуються у гривні за офіційним курсом Національного банку України на дату надходження їх на валютний рахунок фізичної особи – підприємця.

Надання ФОП платником єдиного податку декларації в електронному вигляді

Відповідно до п. 49.1 ст. 49 Податкового кодексу України (ПКУ) податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків. Пунктом 49.18 ст. 49 ПКУ визначено, що податкові декларації, крім випадків, передбачених ПКУ, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює: календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (п.п. 49.18.2 п. 49.18, п. 49.19 ст. 49 ПКУ); календарному року, крім випадків, передбачених підпунктами 49.18.4 та 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 ПКУ – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (п.п. 49.18.3 п. 49.18, п. 49.19 ст. 49 ПКУ). Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку, зокрема першої та другої груп є календарний рік. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал ( п. 294.1 ст. 294 ПКУ). Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця подається за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578 (Декларація). Платники єдиного податку – фізичні особи - підприємці, для яких базовим звітним (податковим) періодом є квартал (півріччя, 9 місяців, рік), подають Декларацію з ідентифiкатором форми за реєстром ДФС – FO103305. Платники єдиного податку – фізичні особи - підприємці, для яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік, подають Декларацію з ідентифiкатором форми за реєстром ДФС – FO103403.  ПКУ не передбачені дії платника податків у разі подання до контролюючого органу Декларації в електронному вигляді за невірним ідентифікатором форми.

Як закриваються банками розрахунки між резидентом та нерезидентом, якщо валюта авансового платежу відрізняється від валюти ціни отриманого товару?

Пунктом 1.1 Інструкції про порядок контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24 березня 1999 року № 136 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 травня 1999 року за № 338/3631 зі змінами та доповненнями (далі – Інструкція № 136) встановлено, що до валюти ціни відноситься будь-яка валюта, в якій встановлюється, згідно з умовами договору, ціна товару, а до валюти платежу - будь-яка валюта, в якій здійснюється, згідно з умовами договору, оплата товару. Відповідно до п. 1.5 Інструкції № 136 якщо згідно з умовами договору валюта платежу відрізняється від валюти ціни, то банк з метою контролю за повнотою розрахунків за цією операцією використовує передбачені у договорі умови перерахування валюти ціни у валюту платежу. За відсутності у договорі умов, які дають змогу однозначно визначити курс (крос-курс), за яким здійснюється перерахування, банк з метою контролю використовує: - офіційний курс гривні до іноземних валют, установлений Національним банком України на дату платежу, якщо однією з валют є гривня; - курс, що склався на Московській міжбанківській валютній біржі або встановлений центральним банком країни СНД чи Балтії на дату платежу, якщо одна з валют є валютою країни СНД чи Балтії, а інша - не є гривнею; - курс на останню дату публікації у «FINANCIAL TIMES», яка передує даті платежу, - у всіх інших випадках.

Складаємо акцизну накладну

При складанні акцизної накладної/розрахунку коригування акцизної накладної, надання яких отримувачу пального не передбачено (крім акцизних накладних з типом причини «2»), у рядку «Особа – отримувач пального» зазначається «Неплатник», а до рядка «юридична особа - код за ЄДРПОУ отримувача пального; для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта» вноситься умовний код «1000000000». В акцизній накладній з типом причини «2» особа – отримувач пального зазначається відповідно до переліку підприємств, яким надано квоти на підакцизну продукцію, що ввозиться чи відвантажується відповідно до ст. 229 Податкового кодексу України.

Чи можна подати до контролюючого органу заяв за ф. № 1ДР, № 5ДР в електронному вигляді?

Оскільки при поданні заяв за ф. № 1ДР, №5ДР, у тому числі на неповнолітню особу, громадянину України /іноземцю необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити, то подання таких заяв в електронному вигляді не є можливим.

Податкова декларація з рентної плати, яка надається вперше

За який податковий період вперше подається податкова звітність з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин? Податкова декларація з рентної плати (крім рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводної сировини) подається суб’єктом господарювання, що отримав спеціальний дозвіл на користування надрами (в тому числі дозвіл на спеціальне водокористування для здійснення видобування підземних вод) вперше за календарний квартал, у якому суб’єкт господарювання отримав такий дозвіл (незалежно від того, чи провадив суб’єкт господарювання господарську діяльність). У разі отримання спеціального дозволу на користування надрами щодо видобування вуглеводної сировини податкова декларація з рентної плати подається суб’єктом господарювання, який отримав такий дозвіл вперше за календарний місяць, у якому отримано такий дозвіл (незалежно від того, чи провадив суб’єкт господарювання господарську діяльність). Під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи, за умови, що один з учасників зазначеного договору має відповідний спеціальний дозвіл, податкова декларація з рентної плати подається уповноваженою особою, на яку згідно з умовами договору покладено обов’язок нарахування, утримання та внесення податків і зборів до бюджету з єдиного поточного рахунку спільної діяльності, вперше за календарний квартал у якому такий договір зареєстровано у контролюючих органах.

Про  оскарження податкових вимоги, направлених контролюючим органом

У разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган прийняв будь-яке рішення (у тому числі податкову вимогу), що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених Податковим кодексом України або іншими законами України, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків рішення контролюючого органу, що оскаржується. Платник податків одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня зобов’язаний письмово повідомляти контролюючий орган, яким прийнято рішення, про оскарження його рішення.

Чи має право СГ під час або після закінчення перевірки подати уточнюючу звітність за період, що перевірявся?

Суб’єкти господарювання не мають права подавати під час проведення документальних планових та позапланових перевірок уточнюючу звітність до поданої ними раніше звітності. Це правило не поширюється на випадки, встановлені ст. 177 Податкового кодексу України, коли фізичні особи - підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) отримують інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, які оподатковуються за загальними правилами, встановленими для платників податку - фізичних осіб.

Про застосовуваня Методики визначення мінімальної суми орендованого платежу за нерухоме майно ФО

Доходи платника єдиного податку від надання в оренду нерухомого майна визначаються виходячи з розміру орендної плати, визначеної за погодженням сторін у договорі оренди. При цьому враховується розмір мінімальної суми орендного платежу, встановлений згідно з Методикою визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1253.

Які документи мають право перевіряти контролюючі органи під час проведення перевірок ЮО?

Податківці інформують, що при проведенні перевірок платників податків, працівники контролюючих органів мають право вивчати та перевіряти первинні документи, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку, інші регістри, фінансову, статистичну звітність, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, а також перевіряти ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

Відповідальність у разі невірного заповнення реквізитів платіжних документів, перерахування узгодженої суми грошового зобов’язання на невірний код бюджетної класифікації

Якщо платник податків невірно заповнив реквізити платіжних документів або помилково спрямував кошти на невідповідний код бюджетної класифікації, кошти не надійдуть до відповідного рахунку бюджетної класифікації, а отже не буде погашена сума грошового зобов’язання платника податків. У випадку непогашення платником податків у встановлені терміни самостійно визначеного грошового зобов’язання такий платник податків несе відповідальність, встановлену ст. 126 Податкового кодексу України та ст. 163 прим. 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, на суму податкового боргу нараховується пеня, нагадують в податковій.

Де на веб-порталі ДФС України можна знайти інформацію стосовно бізнес-партнерів?

На офіційному веб-порталі ДФС працює електронний сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», який розміщено на головній сторінці веб-порталу (http://sfs.gov.ua/businesspartner). Для перевірки інформації щодо наявності податкового боргу у платника податків необхідно ввести його код ЄДРПОУ або точну назву. Після введення такої інформації в одне з полів система здійснить пошук по ряду баз даних, доступних для публічного використання, і повідомить про результати пошуку.

Послуги електронного цифрового підпису ЕЦП

Під послугами ЕЦП розуміється надання у користування засобів ЕЦП, допомога при генерації відкритих та особистих ключів, обслуговування посилених сертифікатів (формування, розповсюдження, скасування, зберігання, блокування та поновлення), надання інформації щодо чинних, скасованих і блокованих посилених сертифікатів, послуги фіксування часу, консультації та інші послуги, визначені Законом України від 22 травня 2003 року №852 «Про електронний цифровий підпис».

Послуги, які надає АЦСК ІДД ДФС

АЦСК ІДД ДФС надає наступні послуги ЕЦП: реєстрація заявників; надання у користування надійних засобів ЕЦП; допомога при генерації відкритих та особистих ключів; обслуговування посилених сертифікатів, що включає: сертифікацію відкритих ключів заявників; розповсюдження (за згодою заявника/підписувача) та зберігання посилених сертифікатів; управління статусом посилених сертифікатів ключів та розповсюдження інформації про статус посилених сертифікатів; надання послуги фіксування часу; консультативні послуги у сфері ЕЦП за зверненням підписувачів.

Підписувачі та користувачі

Використовувати послуги АЦСК ІДД ДФС мають право як підписувачі так і користувачі. Підписувачі користуються усім переліком послуг АЦСК ІДД ДФС на підставі укладеного договору та Регламенту. Користувачі, які хоч і не знаходяться у договірних відносинах з АЦСК ІДД ДФС, але можуть використовувати надійні засоби ЕЦП для перевірки підпису або статусу посилених сертифікатів, а також мають право використовувати інші послуги АЦСК ІДД ДФС, що не потребують автентифікації.

Перелік сфер, у яких дозволяється використання посилених сертифікатів

Посилені сертифікати, сформовані АЦСК ІДД ДФС, використовуються для засвідчення чинності і належності відкритого ключа підписувачу. АЦСК ІДД ДФС здійснює обслуговування посилених сертифікатів, сформованих для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності, фізичних осіб, незалежно від сфери їх використання. Сферою використання посилених сертифікатів АЦСК ІДД ДФС є організація електронного документообігу з використанням ЕЦП.

Обставини, за яких посилений сертифікат повинен бути скасований клієнтом

Клієнт зобов’язаний невідкладно звернутися до АЦСК ІДД ДФС за скасуванням посиленого сертифіката у разі: компрометації особистого ключа підписувача (факт або обґрунтована підозра того, що особистий ключ став відомий іншим особам, втрата можливості подальшого використання особистого ключа із будь-яких обставин, зокрема, втрата або пошкодження носія ключової інформації тощо); зміни відомостей, зазначених у посиленому сертифікаті;  виявлення помилок у реквізитах посиленого сертифіката тощо. Документи, що були підставою для скасування, блокування або поновлення посиленого сертифіката, фіксуються та зберігаються в АЦСК ІДД ДФС.

Щодо нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на суму допомоги по вагітності та пологах, отриману фізичними особами – підприємцями

Правове регулювання надання допомоги по вагітності та пологах здійснюється відповідно до норм Закону України від 23 вересня 1999 року № 1105-XІV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Оскільки фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, визначають для себе базу нарахування єдиного внеску самостійно, для фізичних осіб - підприємців на загальній системі оподаткування базою нарахування єдиного внеску є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а зазначені виплати не є доходом (прибутком), отриманим від такої діяльності, то обов’язок нараховувати і сплачувати єдиний внесок з сум допомоги по вагітності та пологах для таких осіб чинним законодавством не передбачений.

Щодо звільнення від сплати земельного податку пенсіонерів

Пунктом 281.4 ст. 281 Кодексу визначено, що якщо фізична особа, визначена у п. 281.1 ст. 281 Кодексу, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 01 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги. Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву. Слід зазначити, що фізичні особи, які вийшли на пенсію не за віком (за вислугу років, по інвалідності, у разі втрати годувальника тощо) після досягнення ними пенсійного віку, мають право на пільгу щодо сплати земельного податку. При цьому фізична особа для отримання пільги щодо сплати земельного податку має подати до контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки заяву довільної форми про надання пільги та документи, що посвідчують її право на пільгу (пенсійне посвідчення (за віком)).

Антикорупційний сервіс «Пульс» - гаряча телефонна лінія

Антикорупційний сервіс «Пульс» - гаряча телефонна лінія, за якою по телефону: (044)284-00-07 громадяни та суб’єкти господарювання мають можливість повідомити про можливі корупційні та кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності з боку конкретних посадових осіб структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів, переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю, утворення черг на митних постах, в пунктах пропуску та у Центрах обслуговування платників, виникнення ситуацій, які можуть бути вирішені оперативно (перевищення терміну надання адміністративної послуги, відмова в записі на особистий прийом, відмова в прийнятті вхідної кореспонденції). Інформація приймається цілодобово.

Про результати розгляду Інформації за сервісом «Пульс»

Про результати розгляду Інформації клієнти повідомляються невідкладно або протягом 1-3 обочих днів. Якщо інформація потребує додаткового розгляду, то загальний термін її опрацювання може бути подовжено. Результати розгляду анонімної Інформації не повідомляються.

Виключення фактору «ручного» втручання у систему моніторингу ризиків та блокування накладних

Умови роботи нового механізму, який дозволяє автоматично аналізувати податкову накладну на наявність ризиків, чіткі та зрозумілі, виключають будь-який фактор «ручного» втручання. Про це заявив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан в інтерв’ю «Українським новинам». «Система побудована таким чином, щоб реагувати, попереджуючи зловживання недобросовісних платників податків. Вона не лише бачить потенційні порушення, а й унеможливлює безпідставне формування податкового кредиту, навіть до моменту подання податкової декларації з ПДВ. Тобто система ризиків спрацьовуватиме вже на стадії реєстрації податкової накладної та розрахунку коригування», - зазначив Мирослав Продан.

Створено окремий структурний підрозділ прийняття остаточного рішення щодо прийняття накладної

В ДФС створений окремий структурний підрозділ для розгляду документів від суб’єктів декларування, у яких будуть так звані «відбиті» податкові накладні. За результатами комісійного розгляду ухвалюватиметься остаточне рішення щодо прийняття накладної або повідомлення суб’єкту господарювання причин її неприйняття.

Мирослав Продан про відшкодування ПДВ

Майже всі суми ПДВ відшкодовуються платникам за результатами камеральної перевірки протягом 30 днів. В.о. Голови ДФС Мирослав Продан підкреслив, що 95% платників в Україні добровільно декларують та сплачують свої податки. «З 1 квітня запрацювала низка електронних сервісів, які, в свою чергу, сприяють сьогодні розвитку бізнесу, фактично унеможливлюють будь-яке втручання людського фактору. Запущений реєстр електронного відшкодування ПДВ. І завдяки прозорості цього процесу практично зникли всі суперечливі моменти. Не тільки бізнес може контролювати стан своїх заявок на повернення ПДВ, а й будь-який експерт, громадянин»», - зазначив Мирослав Продан.

Альтернативна система для формування та подання звітності

Альтернативною системою для формування та подання звітності сьогодні є «Електронний кабінет платника», сервіс розроблений та запроваджений Державною фіскальною службою України.  ДФС України планується виведення в електронний формат всіх адміністративних, консультативних, будь-яких інших послуг, які надає ДФС платникам податків, та впровадження електронного обміну інформацією з центральними органами влади, правоохоронними органами.

Про адміністративні послуги

Наказом Державної фіскальної служби України від 13.01.2015 № 7 «Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг» встановлено тимчасовий перелік адміністративних послуг, що надаються ДФС та її територіальними органами, - нагадують в Центральній ОДПІ м. Харкова, запрошуючи платників до Центрів обслуговування платників.

Послугами тільки одного Центру обслуговування платників Центральної ОДПІ м. Харкова скористалися майже 87 тисяч громадян

Про це повідомив представникам регіональних ЗМІ начальник Центральної ОДПІ м. Харкова Юрій Зайцев. За його словами, за січень – червень 2017 року тільки в одному з двох Центрів, у якому встановлено лічильник обліку відвідувачів, побувало – 86 970 платників. Окремо, за червень 2017 року  ЦОП по пр. Науки. 9,  відвідали – 15 220 платників податків. За півроку фахівцями 2-х Центрів Центральної ОДПІ м. Харкова (за адресами:  пр.  Науки, 9 та вул. Петра Болбочана, 25) надано 27 744 адміністративні  послуги, у червні - 5 025. Найбільш популярною залишається послуга з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків. Так, за  звітній період було надано 6 165 цих послуг. У тому числі, послугою щодо внесення до паспорта громадянина України відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, скористалися 57 громадян. Також притягують чималу увагу платників сервіси: надання витягу з реєстру платників єдиного податку; реєстрація платника єдиного податку; реєстрація книг обліку доходів та доходів і витрат; реєстрація книг обліку розрахункових операцій тощо. Як нагадав очільник, з повним переліком адміністративних послуг, що надаються державними податковими інспекціями (інформаційна картка, форми заяв тощо) та інформацією про режим доступу до приміщень територіальних органів ДФС, в яких здійснюється прийом осіб, що звертаються за отриманням адміністративних послуг, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування розміщена на регіональному субсайті – офіційному порталі Територіальних органів ДФС у Харківській області у розділі «Адміністративні послуги» http://kh.sfs.gov.ua/diialnist/mistsya-nadannya-administrativnih-poslu/. А інформаційна картка щодо кожної окремої послуги надасть платнику корисну інформацію: про суб’єкта надання адміністративних послуг, нормативно – правові акти, якими регламентується надання кожної послуги, умови отримання сервісу тощо.

Центральна ОДПІ м. Харкова  ГУ ДФС у Харківської області

Доставка воды Слобожанська

Доставка воды "Слобожанська"

Ведущей Новостей АТН Оксане Пилькиной нужна помощь!

Ведущей Новостей АТН Оксане Пилькиной нужна помощь!

В Германии запретили умные часы для детей

В Германии запретили умные часы для детей

Внесення на рахунок готівки

Внесення на рахунок готівки

Прибыл астероид-скиталец

Прибыл астероид-скиталец

На дне озера нашли замок

На дне озера нашли замок