Онлайн подача объявлений в газеты и на сайты Харькова

Запроваджено новий сервіс для платників податку на додану вартість

ДФС доопрацьовано «Електронний кабінет платника» в частині надання доступу платникам податків на додану вартість до даних Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) в режимі реального часу щодо складених ним чи його контрагентами податкових накладних та/або розрахунків коригування (ПН/РК).

Платникам податку на додану вартість після ідентифікації з використанням ЕЦП будь-якого Акредитованого центру сертифікації ключів в особистому кабінеті надано можливість перегляду відомостей щодо ПН/РК, зареєстрованих, реєстрацію яких зупинено відповідно до вимог пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України, а також щодо яких комісією ДФС прийнято рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН.

Пошук інформації в ЄРПН здійснюється за основними реквізитами ПН/РК, а також за індивідуальним податковим номером продавця та покупця товарів/послуг. Також платники мають можливість завантажити ПН/РК в електронному вигляді (у форматі xml з ЕЦП).

Крім того, повідомляємо, що в Електронному кабінеті для платників ПДВ функціонують наступні сервіси:

- перегляд даних Реєстру платників ПДВ в режимі он-лайн;

- формування та надсилання Реєстраційної заяви платника податку на додану вартість, сервісних запитів та отримання витягів на них;

- подання Податкової декларації з податку на додану вартість;

- доступ до проведених операцій та руху коштів на електронному рахунку в Системі електронного адміністрування ПДВ;

- реєстрація ПН/РК в ЄРПН.

За матеріалами прес-служби Державної фіскальної служби України

 

 

Внесено зміни до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів нерезидентів - інвесторів у цінні папери

Законом України від 07 вересня 2017 року N 2146-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів нерезидентів - інвесторів у цінні папери» уточнено, що не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, або у вигляді інших доходів за державними цінними паперами, що виплачуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, або у вигляді процентів, сплачених нерезидентам за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Нацбанку, або за кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями (пп. 141.4.10 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу України).

Закон набрав чинності 10 вересня 2017 року – з дня, наступного за днем його опублікування в газеті «Голос України» від 09.09.2017 N 166.

 

 

Затверджено Порядок застосування адміністративного арешту майна платника податків

Наказом Міністерства фінансів України від 14.07.2017 N 632 затверджено Порядок застосування адміністративного арешту майна платника податків (далі – Наказ № 632). Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 02 серпня 2017 р. за N 948/30816 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування – 15 вересня 2017 року (бюлетень «Офіційний вісник України» від 15.09.2017 № 72).

Адміністративний арешт майна платника податків є винятковим способом забезпечення виконання платником податків його обов'язків, визначених законом.

Арешт майна може бути повним або умовним та полягає у забороні платнику податків вчиняти щодо свого майна, яке підлягає арешту, дії, зазначені у п. 94.5 ст. 94 гл. 9 розд. II Податкового кодексу України.

Арешт може бути накладено контролюючим органом на будь-яке майно платника податків, крім майна, на яке не може бути звернено стягнення відповідно до закону, та коштів на рахунку платника податків.

Рішення про застосування арешту майна платника податків та рішення про накладення арешту при тимчасовому затриманні майна приймається керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу.

Арешт майна може бути застосовано, якщо з'ясовується одна з таких обставин:

платник податків порушує правила відчуження майна, що перебуває у податковій заставі;

фізична особа, яка має податковий борг, виїжджає за кордон;

платник податків відмовляється від проведення документальної або фактичної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб контролюючого органу;

відсутні дозволи (ліцензії) на здійснення господарської діяльності, а також у разі відсутності реєстраторів розрахункових операцій, зареєстрованих в установленому законодавством порядку, крім випадків, визначених законодавством;

відсутня реєстрація особи як платника податків у контролюючому органі, якщо така реєстрація є обов'язковою відповідно до Кодексу, або коли платник податків, що отримав податкове повідомлення або має податковий борг, вчиняє дії з переведення майна за межі України, його приховування або передачі іншим особам;

платник податків відмовляється від проведення перевірки стану збереження майна, яке перебуває у податковій заставі;

платник податків не допускає податкового керуючого до складення акта опису майна, яке передається в податкову заставу;

платник податків (його посадові особи або особи, які здійснюють готівкові розрахунки та/або провадять діяльність, що підлягає ліцензуванню) відмовляється від проведення відповідно до вимог Кодексу інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів (зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки).

 

 

При передачі житлових будинків з балансу комунального підприємства ОСББ різниця для коригування фінансового результату не виникає

Державна фіскальна служба України в листі від 15.08.2017 р. N17901/6/99-99-15-02-02-15 надала роз’яснення щодо оподаткування операцій з передачі будинків з балансу комунального підприємства на баланс об'єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Так, згідно з пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Таким чином, об'єктом оподаткування податком на прибуток є фінансовий результат до оподаткування, визначений за правилами бухгалтерського обліку, відкоригований на різниці відповідно до Кодексу.

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку – це юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна (ст.1 Закону України від 29 листопада 2001 року N2866-III «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» (далі - Закон N 2866).

Управління багатоквартирним будинком здійснює об'єднання через свої органи управління (ст.12 Закону N2866).

Згідно з п.5 ст.13 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14 травня 2015 року N 417-VIII, у разі якщо протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об'єднання співвласників, не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради, на території якої розташований багатоквартирний будинок.

Відповідно до п.1 ст.1 Закону України від 24 червня 2004 року N1875-IV «Про житлово-комунальні послуги» балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом.

Управитель – особа, яка за договором з власником чи балансоутримувачем здійснює управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд і забезпечує його належну експлуатацію відповідно до закону та умов договору.

Таким чином, при передачі житлових будинків з балансу комунального підприємства, яке не є власником таких будинків, в оперативне управління ОСББ для їх утримання та експлуатації без переходу права власності на такі будинки до ОСББ, різниці для коригування фінансового результату до оподаткування податком на прибуток у комунального підприємства не виникають.

 

 

У які строки подавати Звіт про контрольовані операції за 2016 рік

Платники податків, які в 2016 році здійснювали контрольовані операції (далі - КО), зобов'язані подавати звіт про КО до контролюючого органу до 1 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису (пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу).

Форма звіту про КО і порядок його складання затверджено наказом Мінфіну України № 8 від 18.01.2016 р

Відповідно до п. 3 зазначеного порядку, в разі якщо останній день строку подання звіту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, наступний за вихідним або святковим днем.

Таким чином, з огляду на те, що в 2017 році 30 вересня припадає на вихідний день (суботу), останнім днем подання звіту про КО за 2016 г. є 2 жовтня 2017 року.

 

 

Податкове повідомлення-рішення може бути надіслано в електронній формі

Головне управління ДФС у Харківській області повідомляє, що 19.09.2017 набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 21.07.2017 №658 «Про затвердження змін до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків» (далі – Наказ №658), яким внесені зміни до наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2015 №1204 «Про затвердження Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків».

Зокрема, Наказом № 658 уточнено, що податкове повідомлення – рішення вважається належним чином врученим платнику податків (крім фізичних осіб), якщо його надіслано у порядку, визначеному ст.42 Податкового кодексу України.

Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено їй особисто чи її представникові, надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого місцезнаходження фізичної особи рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Також повідомлення-рішення може бути надісланим засобами електронного зв’язку в електронній формі, відповідно до п.42.4 ст.42 Кодексу.

Крім цього, у новій редакції Наказу № 658 викладено всі форми податкових повідомлень-рішень.

 

 

До уваги платників!

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (далі - ЗІР) створено у рамках Електронного Уряду з урахуванням тенденцій розвитку інформаційних технологій у сфері побудови веб-ресурсу з метою забезпечити суспільство своєчасною, достовірною і повною довідковою інформацією.

ЗІР наповнюється інформацією, яка містить загальну позицію Державної фіскальної служби (далі – ДФС) із застосуванням норм податкового, митного та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, без врахування особливостей конкретного платника податків та специфіки конкретних ситуацій.

Функціонал ресурсу забезпечує можливість пошуку інформації по певному податку, напрямку діяльності, в т.ч. з використанням ключових слів, шляхом перегляду за певні періоди інформації, при цьому не лише по запитаннях-відповідях, розміщених в Базі знань, але і по відповідях на письмові звернення, які були надані з використанням Бази знань, назвах нормативних та інформаційних документів.

 

Якщо рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ скасоване судом

Порядок відновлення закритого чи відкриття нового рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ може бути визначений у самому рішенні суду.

При цьому кожне рішення щодо скасування рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ має індивідуальний характер та розглядається окремо, залежно від обставин. Наприклад, чи було закрито електронний рахунок платника на момент відновлення реєстрації платника в реєстрі платників ПДВ, чи була повторна реєстрація платником ПДВ та відкрито новий електронний рахунок після анулювання реєстрації, та інше.

Окрім того, таке рішення може містити окремі вимоги щодо:

- збереження податкових показників на рахунку в СЕА ПДВ;

- відновлення закритого чи відкриття нового електронного рахунку платника;

- відновлення показників в обліковій картці на рахунку платника податку в СЕА ПДВ;

- повернення коштів на електронний рахунок платника в СЕА ПДВ, надміру зарахованих до бюджету, та інше. 

 

Платників запрошують до контролюючого органу за спеціальною формою

Головне управління ДФС у Харківській області повідомляє, що з 15.09.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 18.07.2017 № 644 «Про затвердження форми Повідомлення про запрошення платника податків, зборів, платежів або його представників до контролюючого органу» (далі – Наказ № 644).

Нагадуємо, що згідно з п.п. 20.1.1 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) контролюючі органи мають право запрошувати платників податків або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, дотримання вимог іншого законодавства, у тому числі законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи.

Порядок листування з платником податків встановлено ст. 42 Кодексу. При цьому запрошення платнику податків надсилається не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня запрошення. Обов’язково визначаються підстави запрошення, дата і час, на які запрошується платник податків або його представник.

Наразі, повідомлення про запрошення платника податків може бути надіслано електронною поштою, але без корінця.

З текстом Наказу № 644 Ви можете ознайомитись скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.sfs.gov.ua).

 

Як відображається у формі №1ДФ результат від перерахунку за дивідендами, проведений у зв’язку із змінами в законодавстві у 2017 році

 

Порядок проведення перерахунку сум доходів та наданих податкових соціальних пільг визначено п.169.4 п.169.4 ст.169Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Згідно з пп. 169.4.3 п. 169.4 ст. 169 ПКУ роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування, незалежно від того, чи має платник податку право на застосування податкової соціальної пільги.

Якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає переплата податку, то на її суму зменшується сума нарахованого податкового зобов’язання платника податку за відповідний місяць, а при недостатності такої суми — зменшується сума перерахування податкових зобов’язань наступних податкових періодів до повного повернення суми такої переплати.

Результати проведеного перерахунку сум нарахованих доходів та утриманого податку на доходи фізичних осіб відображаються в формі № 1ДФ у тому кварталі, в якому проведено такий перерахунок.

Пунктом 3.6 розділу ІІІ Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4 (далі – Порядок № 4), встановлено, що стосовно кожної фізичної особи потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів вона має. Про кожну ознаку доходу фізичної особи потрібно заповнювати тільки один рядок з обов’язковим заповненням графи 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта*», крім випадків, зазначених у пунктах 3.7 та 3.8 цього розділу.

Отже, якщо податковим агентом проведено перерахунок податку на доходи фізичних осіб з доходів у вигляді дивідендів за ставкою 9 % і поверненню підлягають суми за І та ІІ квартали, то в формі № 1ДФ такий результат відображається сукупно одним рядком за ознакою «109» у тому кварталі, в якому такий перерахунок (повернення) проводиться, в нашому випадку в III кварталі.

При цьому у разі виникнення результату перерахунку податку на доходи фізичних осіб з від’ємним значенням допускається заповнення показника зі знаком «мінус».

 

Надходження акцизного податку до місцевого бюджету перевищили

56 млн. гривень

За 8 місяців 2017 року платники акцизного податку, що здійснюють діяльність на території Шевченківського, Холодногірського, Новобаварського районів та зареєстровані, як платники місцевих податків в Центральній ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області, перерахували до місцевої казни 56,22 млн. грн. Зокрема до Шевченківському району надійшло 31,54 млн. гривень., до Холодногірського району – 16,36 млн.грн., до Новобаварського району – 8,32 млн.грн. Про це повідомив начальник Центральної ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області Ю.О.Зайцев.

Для упередження зменшення нарахувань до місцевого бюджету, керівник нагадав, що реєстрація платників акцизного податку здійснюється автоматично при поданні ними декларації з акцизного податку до контролюючих органів, які обслуговують адміністративно-територіальні одиниці, на яких розташовано пункти продажу підакцизних товарів.

Декларації з акцизного податку подаються до контролюючих органів, які обслуговують адміністративно-територіальні одиниці, на яких розташовано пункти продажу підакцизних товарів. Тобто, кількість таких декларацій за звітний період має відповідати кількості адміністративно-територіальних одиниць, на яких розташовано пункти продажу підакцизних товарів. Декларації з акцизного податку подаються до органу ДФС щомісяця не пізніше 20 числа.

Сплачується податок до місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, на яких розташовані пункти продажу підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом України. Акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів повинен відображатися у фіскальному чеку окремо.

Ю.О.Зайцев наголосив, що фахівцями ОДПІ при наданні адміністративних послуг з реєстрації ліцензій в ЦОП надаються роз’яснення щодо відповідальності, передбаченої Законом України від 19.12.1995р. №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Законом України від 06.07.1995р. №265/95-ВР “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування  та  послуг ” із змінами та доповненнями, за ухилення від сплати акцизного податку, а самореалізації не облікової продукції та невидачу розрахункових документів.

А також, з метою збільшення платежів до бюджету, упередження виплат «зарплати в конвертах», легалізації робочих місць, здійснення контролю за СПД, які реалізують алкогольну продукцію та тютюнові вироби в роздрібній торгівлі та СПД, які декларують «нульові» звіти або незначні виторги РРО при наявності діючих ліценцій, проводиться роз’яснювальна робота серед  підприємств, які мінімізують свої доходи, фахівці ОДПІ приймають участь у засіданнях робочих груп органів місцевої влади, на яких заслуховують керівників таких підприємств, особлива увага зосереджена на суб’єктах господарювання, які отримують значні доходи від господарської діяльності або мають велику кількість найманих працівників. Проводяться зустрічі з керівниками підприємств, установ, організацій, підприємцями, які використовують найману працю, щодо дотримання вимог чинного законодавства в частині мінімальних гарантій і оплаті праці та своєчасності виплати заробітної плати. Також аналізується кількість зареєстрованих РРО та співвідноситься до кількості найманих працівників.

Виплата заробітної плати в ,,конверті”, коли мінімальний розмір заробітної плати виплачується офіційно, а решта коштів за принципом "тіньової бухгалтерії" призводить до значних втрат надходжень до бюджету, а це в свою чергу до відсутності фінансування важливих соціальних сфер. В окремих випадках найманий працівник може і не підозрювати за яким механізмом йому виплачується заробітна плата. На сьогоднішній день фіскальні органи надають різного роду довідки, одна з яких є довідка з державного реєстру фізичних осіб – платників податків, в якій відображається джерела отриманих доходів, їх розмір та сплачені податки.

Начальник Центральної ОДПІ ГУ ДФС у Харківській  області Ю.О.Зайцев зауважив, що ОДПІ закликає громадян, у яких є сумнів щодо реального стану виплати офіційної заробітної плати, звертатись у фіскальні органи для одержання такої безкоштовної довідки, яка буде підтвердженням розміру виплати заробітної плати, слугувати гарантією соціального захисту та належного в майбутньому пенсійного забезпечення. 

Доставка воды Слобожанська

Доставка воды "Слобожанська"

Актуальні податкові новини від Центральної ОДПІ

Актуальні податкові новини від Центральної ОДПІ

Ведущей Новостей АТН Оксане Пилькиной нужна помощь!

Ведущей Новостей АТН Оксане Пилькиной нужна помощь!

СЛОБОЖАНСКАЯ ЛИГА СМЕХА. ФИНАЛ

СЛОБОЖАНСКАЯ ЛИГА СМЕХА. ФИНАЛ

Обслуговування платників податків

Обслуговування платників податків

Население Украины сократилось

Население Украины сократилось